Välkommen till Winter Rollstice!I samarbete med / In collaboration with


och med stöd från / and support from

Malmö Stad
Jump to EnglishVill du kämpa mot drakar, sno rymdskepp eller jaga superskurkar?
I så fall kanske rollspel är något för dig.
Kom till Rollspelssällskapet och prova på!

När: 4-5 Januari, 10-22

Var: Spelens Hus, Nobelvägen 145A, Malmö


Under helgen kommer det finnas en mängd olika spel, från korta drop-in till kampanjer som sträcker sig över hela helgen.


Följande spel kommer finnas tillgängliga, med fler på väg:

Dungeons & Dragons 5th Edition

"Meatgrinder", Spelledare: Andreas Tellander

Slåss mot dödliga monster i en evig arena
Drop-in spel, ingen föranmälan behövs
Lördag: 11-20, mat vid behov
Söndag: 11-20, mat vid behov

"Äventyr i Eberron världen", Spelledare: Ola Kronfält

Äventyr i Eberron världen, namn och lvl ej bestämt, Max 5 spelare
Lördag: Ca 11-17 med paus för lunch
Söndag: Ca 11-17 med paus för lunch

"Return to Aranum", Spelledare: Paul Pyl

Ett äventyr som utforskar ruinerna av det som en gång var en stolt dvärgstad. Spelet är på engelska, max 6 spelare
Lördag: Karaktärskapning: 10 - 11, Spel: 11-16 (inkl lunch paus)
Söndag: Eventuellt Session 2 (vid behov / intresse): 11-14

"Battle Royale", Spelledare: Sam Åberg

4-8 spelare. Till siste man
Lördag: 14-20 med paus och folk får göra sina egna sheet
Söndag: 13-20 om folk vill ha egna sheet så är dom välkomna för detta

"Dungeons & Doggos" eller "Rick & Morty vs dnd (5e)", Spelledare: Tony Bennedsen

Lördag: 12-20 med paus
Söndag: 12-20 med paus

"Jägarna", Spelledare: Nadja Forsman

På grund av en reva mellan våran värld och feywild har vilda bestar tagit över jorden, och de har jagat stora delar av mänskligheten till sin utrotning. De enda överlevande civilisationerna ligger brett utspridda över den kända världen och blir färre och färre varje dag. Spelarkaraktärerna tillhör en sådan civilisation och är några av byns jägare, som jagar bort de rovdjur som kommit för nära från byn. Men varje jakt har sina risker, rovdjuren är listiga bestar och många jägare återvänder aldrig från färden.
3-6 spelare.
Lördag: 17-21 med paus


Star Wars: Edge of the Empire

"Under a Black Sun", Spelledare: Jesper Ronge Drangel

Ett officiellt spel av FFG skapat för Star Wars Day. Nybörjarvänligt. Pre-made karaktärer. Max 4 spelare - Ingen föranmälan krävs, men uppskattas.
Söndag: 11-18 med matpaus


My Little Pony: Tails of Equestria

"Movie magic", Spelledare: Eia Skog

Sammanhängande äventyr i 3 delar där spelarna kan stanna för en del, två delar eller alla
Delarna kommer gå igenom tre genre, ett klassiskt äventyr, ett superhjälte äventyr och ett pirat äventyr
Plats för 1-4 spelare, kanske 6
Lördag: 11-15 med paus och karaktärsskapande, 16-20 med paus och karaktärsskapande/level up
Söndag: 11-16 med paus och karaktärsskapande/level up


Masks: A New Generation

"Halcyon City är morgondagens stad!", Spelledare: Joel Elmkvist

Superhjältedrama i skolmiljö. Halcyon City är morgondagens stad! Den har varit epicentrum för supermänsklig aktivitet i nästan hundra år och har sett flera generationer hjältar och skurkar komma och gå. Ni är den senaste generationen som fortfarande försöker hitta sin plats och balansera superhjältelivet med allt som kommer med att vara en (mestadels) vanlig tonåring.
3-5 spelare
Lördag: Ca 12-20 med paus


Deadlands: Reloaded

"Savage worlds: Dead Lands", Spelledare: Henrik Timius

Spela i en annan tidslinje i United States år 1879 där mystiska saker sker. 3-5 spelare
Lördag: Ca 12-20 Med paus
Söndag: Ca 12-20 med paus


Call of Cthulhu 7th ed.

"Försvunnen", Spelledare: Jonatan Dereke

En jakt på en försvunnen student i Massachusetts vildmark vintern 1922. Ett skräckscenario för 2-5 spelare. Åldersgräns 18 år.
Lördag: Ca 16-20 med paus
Söndag: Om intresse finns så blir det en fristående uppföljning (Ca 16-20 med paus)


Offworlders

"Hades 4", Spelledare: Ante Fahlgren

Karaktärerna har fått i uppdrag att bärja byggutrustning från en övergiven katedral på planeten Hades 4. Det till synes enkla uppdraget visar sig snart vara allt annat än...
Lördag: Kanske
Söndag: Start ca 13-14. Slut?


Scion 2e

"Myter & Gudar", Spelledare: Karl-Kristoffer Johnsson

En värld som liknar vår, men alla gamla myter är sanna och gudarna har ett stort inflytande i människornas liv. Spelarkaraktärerna har nyligen fått reda på att de är halvgudar.
Lördag: Hela dagen, med matpaus och sånt
Söndag: 18-22


Vampire: The Masquerade

"Vad hände på Burnstock festivalen?", Spelledare: Robert Wagner

"Visst lät en festival i nevada-öknen intressant? Många har samlats för det kulturella spektaklet. Nymånen låg mörk över natten när festen var som mest laddad. Tills den inte längre var det. Skrik och chaos utbröt. Svepande gestalter och panik följde. Och sedan mörker. men nu, i mörkret når en best ut till dig med en omättlig hunger och en kraft du aldrig tidigare känt. Du öppnar ögonen och märker att du är levande begravd."
I denna Vampire V20 One-Shot så får man testa på en natt som vampyr, oplanerad sådan där allt du vet är att du har en hunger att mätta. Du upptäcker dina krafter under spelets gång där du får undersöka den nya världen av vampyrer, där sekterna Sabbath och Camarillan slåss om herravälde över makten runt om i världen, nu fokuserat på Las Vegas under sent 1970-tal.
Åldersgräns 18+, 3-5 spelare
Lördag: 11 - 20 med paus
Om ni vill föranmäla er till ett av äventyren så maila oss på kontakt@rollspelssallskapet.se

Har ni frågor eller om ni själva vill spelleda något är det bara att höra av sig via mejl eller på Facebook.
Do you want to fight dragons, steal spaceships or hunt down supervillains?
If that's the case, roleplaying is for you.
Come to Rollspelssällskapet and try it out!

When: 4-5 January, 10-22

Where: Spelens Hus, Nobelvägen 145A, Malmö


During the weekend we will be offering a multitude of different games, from short drop-in games to campaigns that stretch the entire weekend.


The following games will all be available, with more to be announced:

Dungeons & Dragons 5th Edition

"Meatgrinder", Gamemaster: Andreas Tellander

Fight deadly monsters in an eternal arena
Drop-in game, no sign-up necessary
Saturday: 11-20, food when needed
Sunday: 11-20, food when needed

"Äventyr i Eberron världen", Gamemaster: Ola Kronfält

Adventure in the Eberron world, names and levels not determined, Max 5 players
Saturday: Ca 11-17 with a break for lunch
Sunday: Ca 11-17 with a break for lunch

"Return to Aranum", Gamemaster: Paul Pyl

An adventure exploring the ruins of a once proud dwarven city. Game in English, max 6 Players
Saturday: Character Creation: 10 - 11, Game: 11-16 (including lunch break)
Sunday: Possibly Session 2 (if needed / interest): 11-14

"Battle Royale", Gamemaster: Sam Åberg

4-8 players. Last man standing
Saturday: 14-20 with break and people have to make their on characters
Sunday: 13-20 if people wants to bring their character sheets, that's okay

"Dungeons & Doggos" or "Rick & Morty vs dnd (5e)", Gamemaster: Tony Bennedsen

Saturday: 12-20 with break
Sunday: 12-20 with break

"The Hunters", Gamemaster: Nadja Forsman

Because of a rift between our world and the feywild, wild beasts have taken over the earth and they have hunted large parts of humanity to their extinction. The only surviving civilizations are spread wide throughout the known world and are become fewer and fewer every day. The players characters belong to one such a civilization and are one of the village hunters, having chased away the predators that have come too close from the village. But every hunt has its risks, the predators are cunning beasts and many hunters never return from the voyage.
3-6 players.
Saturday: 17-21 with break


Star Wars: Edge of the Empire

"Under a Black Sun", Gamemaster: Jesper Ronge Drangel

An official game of FFG created for Star Wars Day. Beginner-friendly. Pre-made characters. Max 4 players - No pre-registration required, but appreciated.
Sunday: 11-18 with lunch break


My Little Pony: Tails of Equestria

"Movie magic", Gamemaster: Eia Skog

Coherent adventure in three parts where players can stay for one part, two-part or all
The parts will go through three genres, a classic adventure, a superhero adventure and a pirate adventure
Space for 1-4 players, maybe 6
Saturday: 11-15 with break and character creation, 16-20 with break and character creation/level up
Sunday: 11-16 with break and character creation/level up


Masks: A New Generation

"Halcyon City is the city of tomorrow!", Gamemaster: Joel Elmkvist

Superhero drama in a high school setting. Halcyon City has been the epicentre for superpowered activity for almost a hundred years and has seen several generations of heroes and villains come and go. You are part of the latest generation, still trying to find your way and balance the life of a superhero with that of a (mostly) regular teenager.
3-5 players.
Saturday: Ca 12-20 with a break


Deadlands: Reloaded

"Savage worlds: Dead Lands", Gamemaster: Henrik Timius

Play in another timeline in the United States in 1879 where mysterious things happen. 3-5 players
Saturday: Ca 12-20 with a break
Sunday: Ca 12-20 with a break


Call of Cthulhu 7th ed.

"Missing", Gamemaster: Jonatan Dereke

A hunt for a missing student in the Massachusetts wilderness in the winter of 1922. A horro scenario for 2-5 players. Age limit 18 years.
Saturday: Ca 16-20 with a break
Söndag: If there is interest, there will be a stand-alone follow-up (Ca 16-20 with a break)


Offworlders

"Hades 4", Gamemaster: Ante Fahlgren

The characters have been commissioned to carry construction equipment from an abandoned cathedral on the planet Hades 4. The seemingly simple mission soon turns out to be anything but...
Saturday: Maybe
Sunday: Start 13-14. End?


Scion 2e

"Myths & Gods", Gamemaster: Karl-Kristoffer Johnsson

A world similar to ours, but all ancient myths are true and the gods have a great influence in human life. The player characters have recently found out that they are half-gods.
Lördag: Hela dagen, med matpaus och sånt
Söndag: 18-22


Vampire The Masquerade

"What happened at The Burnstock Festival?", Gamemaster: Robert Wagner

"Surely a festival in the Nevada desert sounded interesting? Many have gathered for the cultural spectacle. The new moon lay over the dark night as the party was at its height. Until it wasn't. Screams and chaos erupted. Sweeping figures and panic followed. And then darkness. But now, in the darkness, a beast reaches out to you with unquenching hunger and a power you've never known before. You open your eyes and realise that you are buried alive."
In this Vampire V20 One-shot you will experience a night as a Vampire, an unintentional one where all you know is that you have a hunger that needs to be satisfied. You discover your powers during the course of the game as you explore the world of Vampires, where the two sects, the Sabbath and the Camarilla, fight for control over the power centres of the world, currently focused on Las Vegas in the late 1970's.
Age limit 18+, 3-5 players
Saturday: 11 - 20 with break
If you want to signup in beforhand to one of the adventures please contact us at kontakt@rollspelssallskapet.se

If you have any questions or if you want to run a game, please email us or message our Facebook page.


Kontakt


Hör av dig!

Om du har några frågor, är osäker på någon information eller allmänt bara vill säga hej, så besvarar vi dem gladerligen!

Vi eftersträvar att besvara er så snabbt vi kan!