rolls logo

Rollspel i Malmö


OM OSS

Med Passion för Rollspel i Malmö!

Vi är en ideell förening bestående av entusiastiska människor som alla älskar att spela rollspel såsom Dungeons & Dragons.

Målet med föreningen är att producera underbara och episka speltillfällen, bestående av spelare och spelledare, i en trygg och utvecklande miljö.

Alla är välkomna att besöka oss och testa på rollspelsupplevelsen för sig själva vid något av våra provapå-tillfällen, som för närvarande är på måndagar klockan 17.00-21.00.

Vid dessa tillfällen kan man prata med medlemmar, diskuterar spelet, medlemskap, bli medlem, delta i spel och workshops eller bara titta på när andra spelar.
Vi håller till i Spelens Hus lokaler på Nobelvägen 145A i Malmö.

Du kan alltid nå oss för fler frågor via facebook-sida eller via e-post

d20

Bli Medlem!

För att få till vårt ärade sällskap så krävs en plattform att stå på - Föreningen!
Hos Rollspelssällskapet är alla välkomna, ung som äldre för att avnjuta allt vad ett speltillfälle kan erbjuda!

Under våra aktiviteter ser föreningen till det finns plats för alla att deltaga, té eller kaffe att avnjuta under speltillfället, samt tillhandahålla kringutrustning som du kan behöva för att kunna uppleva spelet till dess yttersta!

Föreningens vision är även att tillgodose en trygg och förstärkande miljö för aspirerande Spelledare.
Känner du att nästa steg för dig är att börja Spelleda, eller är du nyfiken på vad det faktiskt innebär att spelleda så finns vi här att stötta, hjälpa och besvara alla frågor vi kan!

Du kan deltaga två gånger på våra öppna aktiviteter för att prova på innan du behöver bli medlem.

Fördel med att vara medlem

 • Få kostnadsfritt vara med på våra aktiviteter vi annordnar på spelens hus, så som speltillfällen och workshops
 • Avnjuta vårt färskbryggda kaffe och té, kostnadsfritt
 • Använda våra rollspelsresurser så som mattor och miniatyrer
 • Tillgång till böcker och referensmatterial
 • Vara med och påverka föreningens utveckling
 • De kampanjer och rollspelsdokument som föreningens Spelledare skapar

För att bli medlem:
- Ansöka om att bli medlem
- Betala vår medlemsavgift
Yngre än 26år eller äldre än 65år: 40kr per år
26-64år gammal: 100kr per år
- Gå med på att följa vår Stadgar och vår Värdegrund


ÄVENTYR

Monday Night Adventure Time!

TID: Måndagar kl 17.00, spelstart 18.00
PLATS: Spelens Hus
SPEL: D&D 5E

Öppen rollspelskväll annordnas varje måndag.
Flera bord med både rullande kampanjer och one-shots!
Varmt välkomna mellan 17-18 för att skapa din karaktär eller snacka rollspel inför spelstart kl 18.00!
Du kan alltid hitta våra aktuella vecko-kampanjer i vår

Facebook grupp

.
Alla välkomna!

Hitta Hit!

Spelens Hus

Adress:

Nobelvägen 145A
Ingång mot Ellstorpsgatan

Buss:

Hållplats: Ellstorp

Linjer: 3, 6 & 33

Parkering

Parkering går att finna längst med Idaborgsgatan och Ellstorpsgatan.


VÄRDEGRUND

Rollspelssällskapets värdegrund har till avsikt att säkerställa en socialt hållbar och inkluderande miljö där alla medlemmar känner sig accepterade och välkomna genom att de får uttrycka sig själva och samspela i en trygg och stöttande miljö.

Följande punkter förtydligar vilka grundläggande regler som gäller inom föreningen:

 • Alla medlemmar i föreningen är välkomna och ska bemötas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation samt sexuell läggning. Vid vissa av föreningens aktiviteter skall en ha fyllt 18 år, vid målsmans medgivelse kan en deltaga från 15 år.
 • Föreningens plattform eller resurser får inte användas för eget, politiskt, ekonomiskt eller övrigt syfte.
 • Alla medlemmar skall respektera varandras åsikter och eftersträva att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter genom dialog mellan parter.
 • Föreningen skall verka för ett prestationslöst och stressfritt sammanhang. Medlemmar skall på ett respektfullt sätt hjälpa varandra i största mån möjligt och ha överseende med nytillkomna spelare och aspirerande SL.
 • Upplevs en SL otillfredställande för dig som spelare, uppmuntras du med stöd från föreningen, att spelleda själv.
 • Medlemmar förväntas komma i tid till föreningens aktiviteter.

Följande punkter förtydligar vilka grundläggande regler som gäller vid aktiviteter:

 • SL får tillföra ytterligare regler förutsatt att dessa inte bryter mot värdegrund och stadgar.
 • Att inkludera sexuella teman som våldtäkt, sexuellt våld, sexuellt maktmissbruk och övriga negativa sexuella teman skall undvikas och kan leda till uteslutning ur föreningen. Att porträttera individer utifrån deras sexualitet skall göras med respekt och värdighet.
 • Att inkludera sociala problem som missbruk, fattigdom, våld i nära relationer, med flera, i spelet bör göras med en medvetenhet och respekt.
 • Mobbning eller trakasserier mellan spelare eller SL tolereras inte. Det gäller även under rollspelande. Alla har rätt att uttrycka sin karaktär utan att det möts utav hån eller bli nedtystnad av SL eller övriga spelare.
 • SL skall eftersträva att fördela utrymme rättvist för spelare omkring bordet genom att låta alla spelare komma till tals och vara delaktiga samt att spelare skall förstå att det är ett begränsat socialt utrymme.
 • Vid regeltvister har SL sista ordet och rätt att definiera hur regler skall tolkas, SL bör vara konsekvent gällande beslut. SL bör respektera bordets samlade vilja och åsikt.
 • Att aktivt motarbeta SL kan vara grund för att SL utesluter medlem från fortsatt rollspel.
 • Spelare skall avstå från att försvinna iväg i diskussion gällande icke kampanjrelaterade ämnen under speltiden.
 • Spelare bör sträva efter att lära sig rollspelets grundläggande regler samt spelarens egna karaktärs egenskaper.
rollspelstärningar

STYRELSEN

Ordförande

Pelle Flemark

Vice Ordförande/h3>

Jesper Ronge Drangel

Kassör

Iris Barbulescu

Sekreterare

Erik Steve Albihn

Ledamot

Hanin Ehsan Al-Khafaf

Suppleant

Jesper Lundh


KONTAKT

Hör av dig!

Om du har några frågor, är osäker på någon information eller allmänt bara vill säga hej, så besvarar vi dem gladerligen!
Vi eftersträvar att besvara er så snabbt vi kan!


©2017 Rollspelssällskapet